Vær at vide

Vær at vide

Børneattest:

Alle ledere og faste hjælpere er godkendt til at arbejde med børn i henhold til Det Centrale Kriminalregister.

 

Forsikring:  

Medlemmer er omfattet af spejderkorpset ansvarsforsikring og fra 1. januar 2015 desuden en ulykkesforsikring.

 

Rygepolitik: 

Der må ikke ryges i gruppes hytte, under aktiviteter og mens der gives instruktion til spejderne. Rygning skal foregå i pauser.

Reglerne gælder tillige ved gruppens ophold i andre hytter.

 

Alkoholpolitik:

Der må ikke nydes alkohol under aktiviteter og mens der gives instruktion til spejdere.

Det er tilladt ledere under ”Lederhygge” at nyde alkohol, dog kun i et sådant omfang, at de til enhver tid kan føre bil og båd på lovlig vis. Spejdere under 18 år må ikke nyde alkohol i forbindelse med spejderaktiviteter.

 

Kommunikation:

Spejderlovens punkt ”at høre andres mening og danne sin egen”

er grundlaget for kommunikationen i gruppen.

Et ”NEJ” eller ”STOP” skal respekteres.

 

Kørsel:

Gruppen giver tilskud til forældrekørsel til aktiviteter, ture og lejre der er længere væk end ca. 50 km, dækkes af gruppen. Blanket for transportudgifter kan findes på www.dds.dk/find-blanketter eller ved henvendelse til lederne